Терміни виконання запитів на отримання публічної інформації


 Терміни виконання запитів про доступ до публічної інформації

Статтею 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» визначені строки розгляду запитів на інформацію. Відповідно до ч. 20 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.
Згідно з ч. 2 ст. 20 Закону у разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.
У відповідності з ч. 3 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим. Відповідно до ч. 4 Закону у разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.