Розміри фактичних витрат на копіювання або друк документів


Послуга, що надається Норми витрат за виготовлення однієї сторінки
За видачу судами документів:  
1) за повторну видачу копії судового рішення 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш паперу
{Підпункт 2 пункту 4 частини другої статті 4 виключено на підставі Закону № 2147-VIII від 03.10.2017}
{Підпункт 3 пункту 4 частини другої статті 4 виключено на підставі Закону № 2147-VIII від 03.10.2017}
4) за видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб
5)  за виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України “Про доступ до судових рішень” 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії
6) за виготовлення копій документів, долучених до справи 0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії

 

До відома: відповідно до Закону України «Про судовий збір»  судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, – у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно абзацу 4 статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» з 1 січня 2018 року встановлено прожитковий мінімум на одну працездатну особу в розрахунку на місяць у розмірі 1762 гривень.

 


 Реквізити для сплати фактичних витрат на копіювання і друк 

 

Надавач послуг: Апеляційний суд міста Києва
Код ЄДРПОУ:  02894757
Реєстраційний рахунок:  35224101015850
Банк надавача послуг: ГУ ДКСУ в м. Києві
МФО банку:    820019       

Платник: ____________________________________________________________ 

 

РАХУНОК №_______

від «____» ________________ 20 ___року

з/п

Найменування

Вартість виготовлення 1 сторінки

(без ПДВ), грн.

Кількість сторінок од.

Ціна

(без ПДВ), грн.

1.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

2.

Витрати на копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

3.

Витрати на копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацію міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо (в тому числі двосторонній друк)

 

 

 

 

РАЗОМ

 

 

 

 

Всього до сплати: 

____________________________________________________________________

                                                     (сума прописом)

 

Керівник апарату суду                           _______________      ____________

                                                                             (підпис)                (ПІБ)                                                                                                   

 

Начальник відділу – головний бухгалтер

відділу планово-фінансової діяльності,

бухгалтерського обліку та звітності          _______________      ____________

                                                                              (підпис)                   (ПІБ)