Звіти про діяльність структурних підроздів


Назва відділу Звіт за період (активне посилання):
Відділ забезпечення автоматизованого документообігу суду та моніторингу виконання документів За перше півріччя 2017 року
Відділ забезпечення діяльності голови суду, його заступників та керівництва апарату За перше півріччя 2017 року
Відділ кадрової роботи та управління персоналом За перше півріччя 2017 року
Відділ планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та звітності За перше півріччя 2017 року
Відділ забезпечення діяльності судової палати з розгляду кримінальних справ За перше півріччя 2017 року

Відділ забезпечення діяльності судової палати з розгляду цивільних справ

За перше півріччя 2017 року
Перший відділ За перше півріччя 2017 року

Відділ забезпечення розгляду звернень та надання інформації

За перше півріччя 2017 року
Відділ судової статистики, узагальнення судової практики та систематизації законодавства За перше півріччя 2017 року
Відділ договірно-правової роботи, управління ресурсами та майном і контролю за їх використанням За перше півріччя 2017 року
Відділ забезпечення доступу до судових  рішень, звернення їх до виконання та архівної роботи За перше півріччя 2017 року
Відділ судових розпорядників За перше півріччя 2017 року
Відділ міжнародно-правового співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації За перше півріччя 2017 року
Відділ адміністрування автоматизованої системи суду, захисту інформації та інформаційно-телекомунікаційних технологій За перше півріччя 2017 року