Звіт про виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» за жовтень 2017 року


Розгляд запитів на інформацію в Апеляційному суді міста Києва у звітному періоді здійснювався відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Протягом жовтня 2017 року до Апеляційного суду міста Києва надійшло 14 запитів, в яких запитувачі посилались на право доступу до інформації, гарантоване Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Серед суб’єктів, що подали запити на інформацію:

  • фізичних осіб – 9 (електронною поштою – 6, особисто – З);
  • громадських організацій – 3 (електронною поштою – 2, особисто – 1);
  • юридичних осіб – 2 (електронною поштою – 1, поштою – 1).

За результатами розгляду зазначених запитів:

  • на 8 запитів надано інформацію у повному обсязі та у встановлений п’ятиденний термін;
  • за результатами розгляду 6 запитів у наданні запитуваної інформації було відмовлено на підставі пункту 1 частини 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Серед питань, порушених у запитах про доступ до публічної інформації, впродовж звітного періоду були:

  • надання інформації, що міститься в деклараціях про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів;
  • надання загальної інформації про суд: інформація про суддів, розклад роботи суду, графік прийому громадян;
  • надання інформації стосовно відпусток суддів;
  • надання інформації щодо штатної та фактичної чисельності суддів, тощо.