Порядок взаємодії Апеляційного суду міста Києва із представниками засобів масової інформації


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Апеляційного суду м. Києва

від «31» липня 2014 року №160-ОД 

 

ПОРЯДОК

взаємодії Апеляційного суду міста Києва із представниками засобів масової інформації

1. Взаємодія Апеляційного суду міста Києва із представниками вітчизняних та зарубіжних засобів масової інформації (ЗМІ) здійснюється відповідно до Конституції України, Кримінального процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, законів України «Про судоустрій і статус суддів», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»,  «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», Положення про апарат Апеляційного суду міста Києва та Положення про забезпечення доступу до публічної інформації в Апеляційному суді міста Києва.

2. Організація роботи Апеляційного суду міста Києва із взаємодії з представниками ЗМІ покладається на відділ зі взаємодії з засобами масової інформації та міжнародного співробітництва Апеляційного суду міста Києва (Прес-службу).

3. Доступ представників ЗМІ до приміщення суду та судових залів, де відкрито слухаються справи, здійснюється на загальних підставах, дотримуючись Положення про пропускний режим у приміщення Апеляційного суду міста Києва.

4. Представники ЗМІ мають право на вхід до суду за пред´явленням редакційного посвідчення, паспорта або іншого документа, що посвідчує особу (відповідно п.2.7. Правил пропуску осіб до приміщень судів та на їх територію транспортних засобів, затверджених спільним наказом Державної судової адміністрації України та Міністерства внутрішніх справ України №102/765 від 12 вересня 2005 року).

5. Представники ЗМІ не можуть бути обмежені в доступі до приміщення суду або його залів на тій підставі, що вони не є учасниками процесу, не мають відношення до конкретної справи, що розглядається в суді.

6. Задля зручності та уникнення можливих непорозумінь представники ЗМІ мають приходити на заходи, проведення яких заплановано в Апеляційному суді міста Києва, завчасно (не пізніше, ніж за 15 хвилин до початку).

7. Представники ЗМІ, присутні на судовому засіданні, мають дотримуватися загальних правил поведінки у судовому засіданні та вимог процесуального законодавства України.

Порушення вищезазначених вимог (прояв неповаги до суду чи судді з боку осіб, які є учасниками процесу або присутні в судовому засіданні) тягне за собою відповідальність, установлену законом.

8. Відповідно до чинного законодавства України представники ЗМІ, як і учасники судового процесу та особи, присутні на відкритому судовому засіданні, мають право вести стенограму та використовувати портативні аудіотехнічні засоби.

9. Для здійснення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису у приміщеннях суду (вестибюлі, коридорах, сходах) та на території, прилеглій до будівлі суду, слід звернутися із відповідним клопотанням на ім’я голови суду.

Клопотання про дозвіл на проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису під час судового засідання представниками ЗМІ надсилаються на ім’я голови суду або судді-доповідача у справі.

10. Із метою забезпечення проведення працівниками Прес-служби ряду необхідних організаційних заходів клопотання про дозвіл на проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису повинні надходити до Апеляційного суду міста Києва завчасно.

10.1. Клопотання про дозвіл на проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису може бути подано через відділ прийому громадян та попереднього розгляду їх звернень не пізніше, ніж за 1 робочий день до дати проведення запланованого заходу.

10.2. Клопотання про дозвіл на проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису також може надсилатись на електронну скриньку прес-служби Апеляційного суду міста Києва (press@apcourtkiev.gov.ua) та на телефон-факс (044) 284-15-93.

Рекомендовані зразки клопотань про дозвіл на проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису розміщені на офіційному веб-сайті Апеляційного суду міста Києва та на сторінці суду на веб-порталі «Судова влада України».

11. Фото-, відео- та телезйомка у загальних приміщеннях суду (вестибюлі, коридорах, сходах) та на території, прилеглій до будівлі суду, дозволяється лише після задоволення відповідного клопотання.

У разі недотримання вищеописаної процедури представниками ЗМІ  працівники СБСМ «Грифон» вправі вимагати від них припинення фото-, відео- або телезйомки.

12. Дозвіл чи заборона на проведення у залі судових засідань фото- і кінозйомки, теле-, відео, звукозапису, а також транслювання судового розгляду справи залишається на розсуд суду, про що виноситься відповідна усна ухвала.

13. Для надання громадськості інформації про діяльність Апеляційного суду міста Києва представники ЗМІ мають право звертатися до суду з інформаційним запитом. Під інформаційним запитом мається на увазі письмове прохання представника ЗМІ надати інформацію, що знаходиться у володінні Апеляційного суду міста Києва.

Рекомендований зразок інформаційного запиту розміщений на офіційному веб-сайті Апеляційного суду міста Києва та на сторінці суду на веб-порталі «Судова влада України».

14. Відповіді на інформаційні запити представників вітчизняних та іноземних ЗМІ щодо діяльності Апеляційного суду міста Києва готують у межах своєї компетенції начальник відділу зі взаємодії з засобами масової інформації та міжнародного співробітництва (Прес-служби) Апеляційного суду міста Києва та керівники інших самостійних структурних підрозділів апарату суду.

15. Інформаційні запити розглядаються у строки, передбачені чинним законодавством України.

 

Додаток 1.

Клопотання

про надання дозволу на проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису на відкритому судовому засіданні

Судді-доповідачу у справі №_________/

Голові Апеляційного суду міста Києва

(зазначається номер справи),

що призначена до судового розгляду

колегією суддів

Апеляційного суду міста Києва

Журналіста / ЗМІ

(ПІБ) (Назва)

КЛОПОТАННЯ

У Апеляційному суді міста Києва на (час та дата слухання справи) призначено до судового розгляду справу № (зазначається номер справи) щодо (якщо відомо коротко зазначається суть справи).

Засоби масової інформації покликані інформувати громадськість про важливі події, що відбуваються у суспільному житті країни.

З огляду на зазначене та керуючись ст. 11 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ст. 27 Кримінального процесуального кодексу України  / ст. 6 Цивільного процесуального кодексу України звертаємося до Вас із проханням надати дозвіл працівникам (повна назва ЗМІ) на здійснення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису в залі судового засідання під час розгляду зазначеної справи з метою підготовки репортажу.

На судовому засіданні будуть присутні:

(зазначаються прізвища та ініціали журналіста, оператора чи фотографа, які будуть присутні на судовому засіданні).

 « __»_____________20  ___р.                                                                                                        Підпис

Додаток 2.

Клопотання

про надання дозволу на проведення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису у приміщеннях суду (вестибюлі, коридорах, сходах) та на території, прилеглій до будівлі суду

Голові Апеляційного суду міста Києва

_________________________________

Журналіста / ЗМІ

(ПІБ)  (Назва)

Засоби масової інформації покликані інформувати громадськість про важливі події, що відбуваються у житті держави.

З огляду на вищезазначене та на те, що проведення заходів, що становлять суспільний інтерес, заплановано в Апеляційному суді міста Києва (дані про захід),  звертаємося до Вас із проханням надати дозвіл працівникам (повна назва ЗМІ) на здійснення фото- і кінозйомки, теле-, відео-, звукозапису у приміщеннях суду (вестибюлі, коридорах, сходах) та на території, прилеглій до будівлі суду, з метою підготовки репортажу.

 « __»_____________20  ___р.                                                                                              Підпис

 

Додаток 3.

 

Інформаційний запит про надання інформації щодо діяльності Апеляційного суду міста Києва

Вихідний номер і дата                                                                                                                                              

Голові Апеляційного суду міста Києва

_________________________________

                                                                                                                                                              (ПІБ)_­­­______________________

                              (ПІБ журналіста/назва ЗМІ)_______________________

(Поштова адреса журналіста/ ЗМІ)_______________________

        (Контактний телефон журналіста/ ЗМІ)_______________________

Керуючись ст. 34 Конституції України, ст. 5 Закону України «Про інформацію» та ст. 34 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» прошу надати інформацію про діяльність (назва суду)___________________(або його посадової особи)________з питань_____________________________________________.

(перелік питань в контексті теми для публікації чи журналістського розслідування).

 

Ознайомлений (а) з вимогами статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» що відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Підпис

« __»_____________20  ___р.                                                                                               Підпис