Фінансування суду та загальна структура видатків


Відомості про загальну суму бюджетних коштів виділених на функціонування суду на рік та їх загальна структура

Відповідно до п. 7 ч. 4 ст. 17 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» єдність системи судів загальної юрисдикції забезпечується фінансуванням судів виключно з Державного бюджету України. Держава забезпечує фінансування та належні умови для функціонування судів і діяльності суддів відповідно до Конституції України (ч. 1 ст. 146 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). Також згідно з п. 1 ч. 2 ст. 146 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» забезпечення функціонування судової влади передбачає окреме визначення у Державному бюджеті України видатків на фінансування судів не нижче рівня, що забезпечує можливість повного і незалежного здійснення правосуддя відповідно до закону.


Разом з тим, ст. 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначає засади фінансування судів. Зокрема відповідно до ч. 1 вказаної статті Закону фінансування всіх судів в Україні здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Видатки загального фонду Державного бюджету України на утримання судів належать до захищених статей видатків Державного бюджету України.

У ч. 3 ст. 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» зазначено, що функції головного розпорядника коштів Державного бюджету України щодо фінансового забезпечення діяльності судів здійснюють: Верховний Суд – щодо фінансового забезпечення його діяльності; Державна судова адміністрація України – щодо фінансового забезпечення діяльності всіх інших судів, діяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України, Служби судової охорони та Державної судової адміністрації України; Вища рада правосуддя – щодо фінансового забезпечення її діяльності.


Паспорт бюджетної програми на 2016 рік – 273 kb.-pdf.

Паспорт бюджетної програми на 2017 рік – 273 kb.-pdf.

 

 

 

 

 1

2

3

4

 

5

Важливо вказати, що відповідно до ч. 5 ст. 148 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» видатки на утримання судів у Державному бюджеті України визначаються окремим рядком щодо Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, а також у цілому щодо апеляційних, місцевих та вищих спеціалізованих судів. Видатки кожного місцевого та апеляційного суду всіх видів та спеціалізації, вищого спеціалізованого суду, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, органів суддівського самоврядування, Національної школи суддів України, Служби судової охорони та Державної судової адміністрації України визначаються у Державному бюджеті України в окремому додатку.

Згідно зі ст. 149 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» суди загальної юрисдикції фінансуються згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, затвердженими відповідно до вимог цього Закону, у межах річної суми видатків, передбачених Державним бюджетом України на поточний фінансовий рік, у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України.

А отже, у законі про державний бюджет на поточний фінансовий рік можна знайти розмір фінансування Апеляційного суду міста Києва.

3

Закон України про держбюджет на 2016 рік з Додатками

 

3

Закон України про держбюджет на 2017 рік з Додатками

2018

Закон України про держбюджет на 2018 рік з Додатками