В 2016 змінено вимоги щодо звернення до ЄСПЛ


Закон і бізнес 15.01.2016 12:43

Починаючи з 2016 року заявники та їхні представники повинні використовувати нову версію формуляра заяви при зверненні до Європейського суду з прав людини щодо порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Старі формуляри заяви не прийматимуться до розгляду.

Як повідомили “ЗіБ” у омбудсмана, з 1 січня 2016 року набула чинності нова редакція правила 47Регламенту Європейського суду з прав людини, в якому викладено умови, яких слід дотримуватися при зверненні до ЄСПЛ з повною і дійсною заявою.

Із внесенням цих змін були оновлені відповідні документи:

– формуляр заяви;

– «Нотатка для заповнення формуляру заяви»;

– форма довіреності на представлення інтересів заявника у суді.

При цьому останню слід використовувати лише у тому разі, якщо заявник не мав представника на момент заповнення формуляра заяви або якщо заявник бажає змінити представника, якого він вказав при заповненні формуляра заяви, вже надісланого до ЄСПЛ.

Якщо заявник має представника на момент подання заяви, йому не потрібно направляти окрему довіреність, а слід заповнити розділ C або D у формулярі заяви. Зокрема, заявник має поставити свій підпис для підтвердження того, що він уповноважує конкретну особу діяти від його імені. Уповноважений заявником представник також повинен поставити свій підпис з метою підтвердження своєї згоди представляти інтереси заявника у ЄСПЛ.

Якщо заявник є юридичною особою, з 1 січня 2016 р. його повинна представляти особа, уповноважена діяти від його імені (це може бути

директор, голова, співробітник). Тому необхідне подання відповідного документального підтвердження того, що ця особа наділена, зокрема, повноваженнями подавати заяву до Суду від імені заявника – юридичної особи згідно зі статутом/положенням/наказом або у відповідності до вимог національного законодавства. У формулярі заяви вказується ім’я та прізвище представника юридичної особи, інша інформація, що дає змогу його ідентифікувати, а також контактні дані.

У формулярі заяви також обов’язково має бути вказане місце народження заявника. Крім цього, відтепер для обґрунтування порушень статей Конвенції і протоколів до неї заявникові надається дві сторінки замість однієї.

Також з 1 січня 2016 року заява, надіслана факсом, не перериває перебіг шестимісячного строку, що надається для подання заяви до ЄСПЛ після винесення остаточного рішення у справі на національному рівні, оскільки ЄСПЛ вимагає подання заяви з оригіналами підписів. Тобто направляти заяву потрібно виключно поштою на

адресу: The Registrar, European Court of Human Rights, Council of Europe, F-67075 Strasbourg cedex.

Джерело: http://zib.com.ua/ua/121013-v_2016_zmineno_vimogi_schodo_zvernennya_do_evropeyskogo_sudu.html