Зразок заяви про надання дозволу на побачення


Зразок заяви про надання дозволу на побачення – 12kb.- docx.

 

Зразок заяви про надання дозволу на побачення  

 

 

До Апеляційного суду міста Києва

(від)__________________________

адреса ________________________

______________________________

тел.___________________________

 

 

ЗАЯВА

 

 

Прошу надати дозвіл на побачення як захиснику (родичу, законному представнику)____________(П.І.Б. особи, яка подає заяву) із обвинуваченим/засудженим_____________(П.І.Б. обвинуваченого/засудженого) 19__року народження.

 

 

 

 

   «__» ________ 201___ р.                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                     (підпис)