Зразок заяви про відкладення розгляду справи


Зразок заяви про відкладення розгляду справи – 17 kb.-docx.

Зразок заяви про відкладення розгляду справи – 50 kb.-pdf.

Зразок заяви про відкладення розгляду справи

 

Апеляційний суд міста Києва

Судді_______________________________________________

П.І.Б особи, яка подає заяву (адреса, індекс, телефон)

 

 

ЗАЯВА

про відкладення розгляду справи

 

У провадженні Апеляційного суду міста Києва знаходиться справа № _______за позовом {вказати позивача) до (вказати відповідача) про (вказати суть позову). Розгляд справи призначено на «__» ____ 201__ року.

У зв’язку з тим, що (вказати причину) я не зможу взяти участь у справі, прошу відкласти розгляд справи до «__» ____ 201__ р.

 

Додатки:

 

 

«__» _______ 201___ р.                                                               

(підпис)