Зразок заяви про видачу копії фонограми судового засідання


Зразок заяви про видачу копії фонограми судового засідання – 17 kb.-docx.

Зразок заяви про видачу копії фонограми судового засідання – 45 kb.-pdf.

Зразок заяви про видачу

копії фонограми судового засідання

 

Апеляційний суд міста Києва

Судді________________________________________________________

П.І.Б особи, яка подає заяву (адреса, індекс, телефон)

 

 

ЗАЯВА

про видачу копії фонограми судового засідання

 

Прошу видати копію фонограми судового засідання Апеляційного суду міста Києва від «__» ______ 201_ р. у справі за позовом ________.

Справа слухалась під головуванням судді_________.

 

 

Додатки (за наявності):

 

 

___ ________ 201___ р.                                                                        

(підпис)