Зразок заяви про підтвердження наявності грошових коштів на депозитному рахунку Апеляційного суду міста Києва, внесених в якості застави


Зразок заяви про підтвердження наявності грошових коштів на депозитному рахунку Апеляційного суду міста Києва, внесених в якості застави – 16 kb.-docx.

Зразок заяви про підтвердження наявності грошових коштів на депозитному рахунку Апеляційного суду міста Києва, внесених в якості застави – 56 kb.-pdf.

Зразок заяви про підтвердження

наявності грошових коштів на депозитному

рахунку Апеляційного суду міста Києва,

внесених в якості застави

 

 

Голові Апеляційного суду

міста Києва

Головачову Я.В.

______________________________

(ПІБ заявника повністю)

що проживає за адресою:

______________________________

(адреса)

______________________________

(контактні телефони)

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу надати підтвердження про наявність грошових коштів на депозитному рахунку Апеляційного суду міста Києва, внесених в якості застави відносно ___________________________________________________

                                         (прізвище, ім’я, по батькові)

у розмірі ____ грн. ___ коп. (__________________________________________),

                    (сума прописом)

згідно (рішення, постанови чи вироку) суду від «__»  _________ 20__ року по справі №__________ .

Довідка необхідна для пред’явлення (вказати місце пред’явлення вказаного документу).

 

 

Додаток:

 

 

«__» ________ 201___ р                                                     

(підпис)