Реквізити щодо сплати судового збору


Платiжнi реквiзити для сплати судового збору: 

Отримувач коштів УК у Солом.р-ні/Соломян.р-н 
Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 38050812
Банк отримувача Казначейство України (ЕАП) 
Код банку отримувача (МФО) 899998 
Рахунок отримувача 34311206080024
Код класифікації доходів бюджету 22030101
Призначення платежу *;101;__________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків – фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Судовий збір, за позовом ___________ (ПІБ чи назва установи, організації позивача), Київський апеляційний суд (назва суду, де розглядається справа)

При заповненні платіжного документа у графі «Код платника» платником судового збору – юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником – фізичною особою – ідентифікаційний код, а при його відсутності, у зв’язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані.

Приклад заповнення графи “Призначення платежу”:
*;101;1234567890;Судовий збір, за позовом Іванова І.І., Київський апеляційний суд


Увага!Перевірте актуальність реквізитів за посиланням: https://kia.court.gov.ua/sud4824/gromadyanam/tax/