Зразок заяви для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи (провадження)


Зразок заяви для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи (провадження) – 25 kb.-doc.

Зразок заяви для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи (провадження) – 49 kb.-pdf.

Зразок заяви для ознайомлення

з матеріалами кримінальної справи (провадження)

 

Апеляційний суд міста Києва

Судді________________________________________________________

П.І.Б особи, яка подаєзаяву (адреса, індекс, телефон)

 

ЗАЯВА

 

Прошу надати для ознайомлення матеріали кримінальної справи (провадження) №______________ по обвинуваченню ____________________, як захиснику (потерпілому, законному представнику).

 

Необхідність використання власних технічних засобів______________.

                                                                                              так/ні

 

 

 

 

«__» ________ 201___ р.                                                            

(підпис)