Зразок заяви для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, що зберігається в архіві суду


Зразок заяви для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, що зберігається в архіві суду – 26 kb.-doc.

Зразок заяви для ознайомлення з матеріалами кримінальної справи, що зберігається в архіві суду – 48 kb.-pdf.

Зразок заяви для ознайомлення

з матеріалами кримінальної справи,

що зберігається в архіві суду

 

До Апеляційного суду міста Києва

(від)__________________________

адреса ________________________

______________________________

тел.___________________________

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу надати для ознайомлення матеріали кримінальної справи №___________ відносно ____________________, засудженого вироком _________________________________ у _____ році, що знаходиться на зберіганні в архіві суду.

Необхідність використання власних технічних засобів________.

                                                                                                (так/ні)

 

 

 

«__» ________ 201___ р.                                                             

(підпис)